Antal perioder i innebandy – en grundlig genomgång

02 september 2023 Jon Larsson

Innebandy är en populär och snabb sport som utövas över hela världen. En viktig del av spelets struktur är dess perioder, som bestämmer hur länge matchen pågår och hur lång tid lagen har på sig att göra mål. I denna artikel kommer vi att ge en övergripande översikt över innebandyperioder, presentera olika typer av perioder, diskutera hur de skiljer sig från varandra, och genomgå historiska för- och nackdelar med olika periodstrukturer.

En övergripande översikt över innebandyperioder

När vi pratar om antalet perioder i innebandy, så avser vi tidssegmenten som en match är indelad i. Den vanligaste periodstrukturen i innebandy är att matchen består av tre perioder, även kallade tredjedelar. Varje period varar vanligtvis i 20 minuter och spelet delas upp med kortare pauser mellan varje period. Efter den tredje perioden kan det finnas en eventuell förlängning för att avgöra vinnaren om resultattavlan visar oavgjort.

En omfattande presentation av innebandyperioder

Floorball

Det finns dock också andra periodstrukturer som kan användas i innebandyspel. En mindre vanlig struktur är att spela med två perioder istället för tre. Här delas matchtiden upp i två 30-minuters perioder, med eventuell förlängning vid oavgjort resultat.

En annan variant är att spela med endast en period. Detta är vanligtvis den kortaste varianten av innebandymatch, och perioden kan vara antingen 30 eller 45 minuter lång. Detta format används ofta i ungdomsmatcher eller cuper där speltiden behöver vara kortare.

Kvantitativa mätningar av innebandyperioder

När det gäller kvantitativa mätningar av innebandyperioder kan vi titta på statistik över antalet mål som görs under olika perioder. Det har visat sig att målsnittet kan variera beroende på vilken period det är. Det vanligaste mönstret är att flest mål görs i den andra perioden, följt av den första perioden, och sedan den tredje perioden. Detta kan troligtvis förklaras av att spelarna blir tröttare ju längre matchen pågår.

Skillnader mellan innebandyperioder

De olika periodstrukturerna i innebandy skiljer sig åt på flera sätt. En tydlig skillnad är längden på matchtiden och hur lagen kan planera sitt spel utifrån detta. Med längre perioder får lagen mer tid att bygga upp sina spel och utföra taktiska förändringar under matchen. Kortare perioder kan däremot ge mer intensiva och dynamiska matcher, där snabbhet och spontanitet är av stor betydelse.

En annan skillnad är den psykologiska aspekten av periodstrukturen. I längre perioder kan ett lag ha tid att återhämta sig och komma tillbaka från ett underläge, medan kortare perioder innebär att det finns mindre speltid att ta igen förlorade poäng. Detta kan påverka lagets mentalitet och strategi under matchen.

Historiska för- och nackdelar med olika periodstrukturer

Historiskt sett har innebandyspelare och tränare haft olika åsikter om vilken periodstruktur som är mest fördelaktig. Vissa föredrar kortare perioder eftersom det ger en mer intensiv match och kräver att spelarna är i toppform från början. Andra trivs bättre med längre perioder då det ger möjlighet till mer strategiskt spel och långsiktiga taktiska justeringar.

En nackdel med kortare perioder är att det kan vara svårt att åstadkomma en jämn fördelning av speltid för alla spelare i laget. Om perioderna är för korta kan tränaren tvingas att begränsa vissa spelares speltid och ge fördel till de bästa spelarna. Längre perioder ger däremot mer jämlika förutsättningar för alla lagmedlemmar att delta aktivt i matchen.Sammanfattningsvis är innebandyperioder en central del av sportens struktur och påverkar både speltid och taktik. Den vanligaste periodstrukturen är tre perioder, men det finns också andra alternativ. Skillnaderna mellan olika periodstrukturer ligger främst i matchens längd och de möjligheter och utmaningar som kommer med det. Historiskt sett har olika periodstrukturer haft sina för- och nackdelar, och det är upp till lag och tränare att avgöra vilken struktur som är mest lämplig för deras spelstil.

FAQ

Finns det andra typer av periodstrukturer i innebandy?

Ja, det finns andra typer av periodstrukturer i innebandy. En mindre vanlig struktur är att spela med två perioder istället för tre, eller att spela endast med en period.

Hur påverkar periodstrukturen i innebandy spelets taktik?

Periodstrukturen i innebandy påverkar spelets taktik genom att längre perioder ger mer tid för att bygga upp spel och utföra taktiska förändringar, medan kortare perioder kan ge mer intensiva och dynamiska matcher där snabbhet och spontanitet är viktigt.

Vad är den vanligaste periodstrukturen i innebandy?

Den vanligaste periodstrukturen i innebandy är att matchen består av tre perioder, även kallade tredjedelar.

Fler nyheter